Innbydelse til dommerkurs

Regionen inviterer til dommerkurs helgen 11-12 februar.

Full innbydelse kan lastes ned her