Innkalling til Regionsting i Styrkeløftregion Østafjell 2017

Sted: Frogner Grendehus, Trondheimsvegen 350, 2016 Frogner (NM Benkpress)
Tid: lørdag 25.mars straks etter løftingen er ferdig, ca. kl. 16:30

På regionstinget møter med stemmerett i følge NIF’s lovnorm:

  • Regionsstyret
  • Representanter fra klubbene etter følgende skala:
    • 0-50 medlemmer 1 representant
    • 51-100 medlemmer 2 representanter
    • 101- medlemmer 3 representanter
    • Uten stemmerett, men med tale – og forslagsrett møter: valgkomiteens leder og 3 observatører fra hver klubb.

Utskriftsvennlig innkalling