Kategoriarkiv: Møter

Innkalling regionsting

Regionstinget blir avholdt mandag 7. februar 2022 kl. 18:00. Det blir onlinemøte. Klubbene skal ha fått innkalling på e-post med videre instrukser for deltakelse.

Forslag til tinget bes være innsendt før 21. januar.

Antall representer til tinget.

Ved Regionstinget 2017 ble følgende vedtatt om antall representanter man kan sende til regionstinget:

Representasjon fra idrettslagene baseres på antall lisensierte løftere (i stedet for antall medlemmer).

Representanter fra idrettslagene etter følgende skala:

 • 0-15 lisensierte løftere: 1 representant. 
 • 16-30 lisensierte løftere: 2 representanter.
 • 31 eller flere lisensierte løftere: 3 representanter.

Vi har følgende tall basert på 2021

KlubbLisenserDelegater
Larvik AK11
Sande KK313
Drammen SI182
Ulefoss AK11
Skien Atletklubb91
SPUVI101

Innkalling til Regionsting i Styrkeløftregion Østafjell 2017

Sted: Frogner Grendehus, Trondheimsvegen 350, 2016 Frogner (NM Benkpress)
Tid: lørdag 25.mars straks etter løftingen er ferdig, ca. kl. 16:30

På regionstinget møter med stemmerett i følge NIF’s lovnorm:

 • Regionsstyret
 • Representanter fra klubbene etter følgende skala:
  • 0-50 medlemmer 1 representant
  • 51-100 medlemmer 2 representanter
  • 101- medlemmer 3 representanter
  • Uten stemmerett, men med tale – og forslagsrett møter: valgkomiteens leder og 3 observatører fra hver klubb.

Utskriftsvennlig innkalling