Invitasjon benkcup 2024

Invitasjon til benkcup ligger i dette dokumentet

Minner om regelen med at deltakende klubber skal stille med skivepåsetter. Noen klubber er veldig flinke på dette området, andre må sies å ha litt igjen før de er i mål.